Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Activiteitenaanbod KSU


Activiteiten

Elke donderdagavond organiseert de Katholieke Studenten Utrecht een avond voor studenten: een sprekers-, kring- of gezelligheidsavond. Daarnaast organiseren we nog vele andere activiteiten, zoals retraites, gala's, trappistenavonden, vrouwenavonden en NightFever. Blijf op de site kijken voor ons actuele aanbod!


Jaarcursus Theologie

Jaarcursus Theologie

Van 24 oktober 2017 19:00
tot 24 oktober 2017 21:00
Activiteit downloaden

JohannesAcademie
Velen hebben inmiddels deelgenomen aan cursusavonden van de JohannesAcademie en kunnen ontdekken hoe belangrijk het is om te zoeken naar waarheid. Ons verstand is immers gemaakt voor wat waar is en zonder waarheid kunnen we niet echt liefhebben.

Voor een diepe persoonlijke vorming is het echter belangrijk je met meer regelmaat en systematiek te verdiepen in de grote menselijke en christelijke thema’s, om zo principes en oorzaken te ontdekken van ons zijn, ons handelen en ons geloof. Daarom zijn in Utrecht de Jaarcursus en in Den Haag de Aristoteles course opgezet om een gedegen vorming te bieden om filosofisch en theologisch te leren denken of, in andere woorden, een mens en een christen te zijn voor wie het zoeken naar en het ontdekken van de waarheid centraal staat!

Jaarcursus
De jaarcursus biedt een twee-jarig programma dat de verschillende domeinen van de realistische filosofie en de christelijke theologie omvat. Door een combinatie van onderricht, tekststudie, discussie en het stimuleren van een individuele zoektocht biedt de JohannesAcademie een levendige en uitgebreide doorlopende vorming. Het is mogelijk om alleen filosofie of theologie te volgen, maar het programma biedt ook juist een waardevolle combinatie van beide disciplines.

Theologie – Eerste semester 10 oktober - 30 januari

De schepping en de val: Een gebroken natuur
Voor een gezonde spiritualiteit is het van groot belang om een juiste blik op de fundamenten van ons geloof te hebben. Een kleine fout bij de beginselen heeft grote uitwerkingen bij de conclusies, stelde al Aristoteles. Daarom is het belangrijk om het mysterie van de schepping goed te zien. God schept niet uit noodzaak, maar volledig vrij om zijn goedheid en liefde te kunnen delen met anderen. Deze daad van liefde staat aan het begin en wij zijn daarom beminde kinderen van God. Maar er is ook de zonde, die de mens verwijderd heeft van de natuurlijke band met zijn schepper.

In de cursus zullen wij over deze twee grote onderwerpen “schepping” en “zonde” nadenken. Onze menselijke natuur blijft fundamenteel goed, ook na de zondeval, maar ze is verzwakt. Met dit feit moeten we rekening houden in ons leven.

Praktische informatie
Docent: p. Ignatius-Maria
Data: 10 okt, 24 okt, 7 nov, 28 nov, 19 dec, 16 jan, 30 jan
Dinsdagavonden 19:00 tot 21:00 uur

Kosten: 

De richtprijs voor een semester is 40 euro. Graag inschrijven via de website. Eventuele bijdrage invullen bij "gift".

2017-10-24 19:00:00
2017-10-24 21:00:00
U bevindt zich hier: Home Jaarcursus Theologie
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.