Familie van Sint Jan

Een religieuze familie binnen de katholieke Kerk

Jaarcursus theologie UITGESTELD!

Jaarcursus theologie UITGESTELD!

Van 15 oktober 2019 19:00
tot 15 oktober 2019 21:00
Activiteit downloaden

Locatie: Thomas a Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, 3532 CP, Utrecht Broerestraat 12, 3532 CP, Utrecht

Labels: vorming

LET OP: JAARCURSUS IS UITGESTELD TOT JANUARI!

Het aartsbisdom Utrecht viert vanaf de Advent een jaar van de Eucharistie. Bij de jaarcursus theologie sluiten we daarbij aan:

De Kerk komt voort uit de Eucharistie, het Offer van Christus dat wij in de H. Mis blijven vieren. Zo beschrijft de Kerk zichzelf en haar centrum, Jezus. Maar hoe kunnen wij ons begrip van en
geloof in de Eucharistie verdiepen en beter inzien hoe en waarom dit de kern is van ons dagelijkse en bovennatuurlijke Brood, Offer en Maaltijd voor de Gemeenschap die de Kerk is?

1 okt. (Introductieavond), 1, 15 okt., 5, 19 nov., 10 dec., 21 jan., 11 feb., 3, 24 mrt., 21 apr., 12 mei., 2 jun

Br. John Mary Jesus

Geen les op 22 okt., 26 nov., van 24 dec. t/m 7 januari, en op 7 apr.

Kosten: 30 €

overmaken op: NL33INGB0001635622, t.n.v. Priorij Maria-Koningin

2019-10-15 19:00:00
2019-10-15 21:00:00
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.