Welkom bij de Katholieke Studenten Utrecht

Maandag 17 december Aanbidding & biechtgelegenheid 17.30 uur
H. Mis 19.00 uur
Avond van barmhartigheid met biechtgelegenheid 19.45 - 21.15 uur
Dinsdag 18 december Vespers 17.30 uur
Aanbidding en biechtgelegenheid 18.00 uur
H. Mis 19.00 uur
Woensdag 19 december H. Mis 9.00 uur
Vespers 17.30 uur
Aanbidding & biechtgelegenheid 18.00 uur
H. Mis 19.00 uur
Lectio divina 20.00 uur (Leerhuis)
Donderdag 20 december Vespers 17.30 uur
Aanbidding & biechtgelegenheid 18.00 uur
H. Mis 19.00 uur
Vrijdag 21 december H. Mis 9.00 uur
Vespers 17.30 uur
Aanbidding & biechtgelegenheid 18.00 uur
H. Mis 19.00 uur
Zaterdag 22 december Vespers 17.30 uur
Aanbidding & biechtgelegenheid 18.00 uur
H. Mis (4e advent) 19.00 uur
Zondag 23 december Hoogmis 4e advent 10.00 uur
H. Mis 12.00 uur
Maandag 24 december Nachtmis voor gezinnen 18.30 uur
Kerstnacht Nachtmis o.b.v. Capella Majellana 22.00 uur
Dinsdag 25 december Herdertjesmis 7.30 uur
Hoogfeest van de Geboorte Hoogmis o.b.v. Schola Cantorum 10.00 uur
van de Heer H. Mis o.b.v. familie Nederpelt 12.00 uur
Vespers 17.30 uur
Aanbidding & biechtgelegenheid 18.00 uur
Woensdag 26 december H. Mis o.b.v. Capella Majellana 10.00 uur
H. Stephanus Géén H. Mis om 12.00 uur
Levende Kerststal 14.00 - 16.00 uur
Aanbidding & biechtgelegenheid 18.00 uur
Géén H. Mis om 19.00 uur
Donderdag 27 december Aanbidding 16.00 uur (Den Haag!)
H. Johannes Vespers 17.15 uur (Den Haag!)
H. Mis (Hoogfeest van H. Johannes) 18.00 uur (Den Haag!)
Feestelijke maaltijd (inschrijving via www.stjan.org) 19.15 uur (Den Haag!)
H. Mis 19.00 uur (GM kerk)
Zondag 30 december Hoogmis 10.00 uur
H. Mis 12.00 uur
Maandag 31 december Aanbidding & biechtgelegenheid 17.30 uur
H. Sylvester H. Mis 19.00 uur
Dinsdag 1 januari Hoogmis 10.00 uur
Hoogfeest van de H. Maria, H. Mis 12.00 uur
moeder van God Géén koffiedrinken
Zondag 6 januari Hoogmis 10.00 uur
Verschijning van de Heer Nieuwjaarsreceptie 11.30 uur
(Driekoningen) H. Mis 12.00 uur

Zaterdag 15 december 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Theo van Haren en Paul Bonarius.
Voor de zielenrust van Frank van der Weel en Christina Margrieta van Eeuwijk-Brouwer.
Zondag 16 december 10.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor mevr. Kanters.
Voor de zielenrust van Frank van der Weel, Christina Margrieta van Eeuwijk-Brouwer, Gerard en Riet van Gils, Frans Bleijs, Coby Sprong en overleden ouders Raymakers-Verhoeven.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Frank van der Weel, Christina Margrieta van Eeuwijk-Brouwer, Woltera Boom-van Hanswijk-Pennink en Coby Sprong.
Maandag 17 december 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Geert van Aken, Marjolein Kamer en Sandra van Rooyen.
Voor het welslagen van een zeer ingrijpende operatie.
Dinsdag 18 december 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Belinda Bos.
Woensdag 19 december 9.00 uur Voor een bijzondere intentie.
  19.00 uur Voor de levende en overleden familie Streng.
Donderdag 20 december 19.00 uur Om roepingen voor het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.
Vrijdag 21 december 09.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor de heer de Kroon.
  19.00 uur Voor een bijzondere intentie.
Zaterdag 22 december 19.00 uur Uit dankbaarheid en om zegen voor Gemma Brom.
Voor de zielenrust van Christina Margrieta van Eeuwijk-Brouwer.
Zondag 23 december 10.00 uur Voor onze kinderen en kleinkinderen.
Voor de zielenrust van Christina Margrieta van Eeuwijk-Brouwer, Gerard en Riet van Gils, Frans Bleijs, Coby Sprong en voor een overleden peettante.
  12.00 uur Voor de zielenrust van Christina Margrieta van Eeuwijk-Brouwer en Coby Sprong.
- De Adventsactie heeft tot nu toe 1812 € opgebracht. Samen met de herfstmarkt komen we op rond 3700 €. Bedankt voor uw giften! Maar we zijn nog ver van de beoogde 9400 €.
- Na de H. Mis van 10 uur, zal er tijdens het koffiedrinken een PowerPointpresentatie gegeven worden over St. Noa’s kindertehuis in Oeganda, waarvoor de Adventsactie wordt gehouden. De presentatie wordt gegeven door familie van pater Hooijschuur en we gaan ook proberen direct in contact met hem te komen. Iedereen is van harte welkom.
- Na de Heilige Mis is een deurcollecte voor de bloemen met Kerstmis. Van harte aanbevolen.
- Woensdag 19 december is er weer Lectio Divina. We zullen samen het evangelie lezen van de komende zondag en hierover praten. Om 20.00 uur in het Leerhuis.
- Maandag 17 december is er weer een Avond van Barmhartigheid ter voorbereiding op Kerst. Na de H. Mis van 19.00 uur zal er eucharistische aanbidding zijn en de mogelijkheid om het sacrament van de biecht te ontvangen.
- Op 29 december zullen Priscilla Ruiz Robles en Goran van der Weiden in Peru het huwelijk sluiten. Laten we voor ze bidden.
- Achterin de kerk liggen flyers met de tijden rond kerstmis.
- In januari zal de 1e communievoorbereiding en de Vormselvoorbereiding van start gaan. U kunt uw kinderen tot 1 januari aanmelden bij het secretariaat.
- Dan nog een oproep voor vrijwilligers: aanstaande dinsdag 18 december zal de bouwput binnen, onder de kerk, weer worden aangevuld met het uitgekomen zand. Komt u helpen???
- Aanstaande vrijdag 21 december willen we het hele kerkplein weer schoonvegen.
Vele vegers maken licht werk. Komt u ook??
Graag even melden bij Cees Hogenelst, maar ook als u zich niet aangemeld heeft bent u zowel dinsdag als vrijdag van harte welkom.
zondag 02 december 2018 00:00

Misschien is het vreemdste van het christelijke geloof dat God steeds weer het tegenovergestelde doet van wat je van “God” zou verwachten. Want een goede en almachtige God, zou je denken, zou zijn overmacht gebruiken om orde op zaken te stellen. Hij zou een perfecte wereld creëren en geen vrijheid bieden waardoor het mis kon gaan. Maar dat is niet wat God doet. Hij gunt ons de vrijheid wel, en dan, wanneer het misgaat, laat Hij nog steeds zijn overmacht niet gelden, maar schiet Hij te hulp door Zijn enige Zoon als hulpeloze mensenkind naar de mensheid te zenden. Tegen alle logische verwachtingen in, wordt Gods Zoon niet geboren in de hemel en zelfs niet in een paleis op aarde, maar in een stal naast de dieren. Daarna moeten een “geringe dienares” en haar timmerman-echtgenoot ervoor zorgen dat Jezus niet gedood wordt door de vijandige koning. Vervolgens gaat Jezus in zijn volwassenheid niet om met de elite, maar met verschoppelingen. Hij vecht niet met een zwaard, maar met licht en liefde. En uiteindelijk boekt Hij zijn overwinning door te sterven op het kruis. Vreemd, vreemd, vreemd.

Geen wonder dat de reactie van Maria op de Aankondiging verbijstering was (Lucas 1:29).

Maar God heeft Maria niet voor niets uitgekozen. Geestelijk was zij in staat om meteen te doorgronden de betekenis van deze keuze van de Heer. God, de Almachtige, heeft in zijn barmhartigheid omgezien naar de vernederden (Lucas 1:46-55). God heeft gekozen voor het kleine, het zwakke, het geringe, het unieke. Later bevestigt de leer van Jezus dit besef. “Gelukkig die arm van geest zijn,” zegt Hij aan het begin van zijn Bergrede, “want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven.” (Matteüs 5:3-5). In dezelfde rede onderstreept Jezus dat onze hemelse Vader oog en liefde heeft voor alles wat Hij gemaakt heeft. Hij ziet de vogels en de lelies. Hij ziet wat hulpeloos lijkt, en wat voor anderen verborgen is. (Matteüs 6). Hij geeft het nodige brood en brengt alles in Zijn tijd ter vervulling.

In antwoord hierop, leren we van Jezus, moeten wij nederig blijven (of worden), en de geringheid omarmen. De weg naar de hemel loopt via de smalle poort. Daarbinnen komen, doen we met liefde en het geloof van een kind.

Advent en Kerstmis herinneren ons telkens weer om naar de wereld te kijken zoals God ernaar kijkt: met oog voor de grote mogelijkheden verborgen in de meest geringe schepsels. Zelfs een mosterdzaadje is genoeg voor God. Soms vraag ik me af: Hoe kan het zijn dat ik zoveel plezier vind in dingen zoals zonneschijn, vallende bladeren, koffie, spelende kinderen, knappe woordspelingen, of een stukje muziek? Hoe kan een bemoedigend woord van een vriend zoveel betekenen? Eigenlijk verbaast het mij dat we steeds weer hoop, vreugde en schoonheid vinden in onze gebroken wereld, met al haar pijn en verdriet. Genade doordringt het leven. En dus concludeer ik dat het Kerstverhaal geen sprookje is.

Tim Schilling
Parochiaan, Theoloog en medewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit
www.geloventhuis.nl

zaterdag 10 november 2018 00:00

Met ons adventsproject willen we het werk van Pater Piet Hooyschuur, St. Noa's family in Oeganda, steunen. Hij is een vriend van een onzer parochianen.

St Noa's family woont in een dorpje vlak bij de hoofdstad Kampala, op een eigen terrein met zeven verschillende gebouwen. Er zijn vier aparte huisjes voor groepen kleinere en grotere jongens en meisjes. Daarnaast is er een keuken en een zaal om samen te komen en huiswerk te maken. Ook is er een huis voor de leiding, waar o.a. computerles wordt gegeven.

Voor twee projecten hebben we financiële steun heel erg nodig: zonne-energie en installatie van keukenapparatuur. Geschatte kosten € 9.400,-.

Project 1: Verlichting op zonne-energie

Oeganda ligt op de evenaar, dus wordt het 's avonds vroeg donker. Het stroomnet is onbetrouwbaar, het grootste deel van de dag is er geen stroom. Doordat de zon bijna altijd schijnt in Oeganda, kan men de hele dag elektriciteit opwekken via zonnepanelen en die opslaan in accu's. 's Avonds kan de energie in die accu's gebruikt worden om de boel te verlichten. Ook zal flink bespaard worden op de elektriciteitsrekening.
Nu heeft St. Noa's drie lampjes op zonne-energie. Dit project kan maken dat het terrein fatsoenlijk wordt verlicht, zodat de kinderen 's avonds huiswerk kunnen maken, dat spullen in de koelkast niet bederven en dat gezamenlijke activiteiten in de zaal gehouden kunnen worden.

Project 2: Huishoudelijke apparatuur

Iedere dag rond de 80 maagjes vullen, vergt de nodige creativiteit en de apparatuur is daar momenteel niet op ingericht. In de keuken moet dringend het een en ander vernieuwd worden. Er wordt voornamelijk met de hand gewerkt en het koken gebeurt nog op hout/houtskool. De wens is om een groot gasfornuis aan te schaffen en een upgraden van keukenapparatuur.

Wat is St. Noa's family?

Kinderen van allerlei leeftijden, achtergronden en religies, vormen samen St. Noa's family in Oeganda.
Het werk is ontstaan in de verschrikkelijke burgeroorlog van 1980-1985. Het opvangen en een toekomst bieden aan dak- en thuisloze kinderen, is de oorsprong van St. Noa's. Nu 35 jaar later, zijn er helaas nog steeds kinderen waarvan de ouders vroegtijdig overlijden of om andere redenen niet in staat zijn voor hun gezin te zorgen. Kinderen verlaten St. Noa's wanneer zij daar klaar voor zijn en dus hun school hebben afgemaakt en een vakopleiding of studie hebben afgerond, zodat zij op eigen benen kunnen staan. Anno 2018 is er een indrukwekkende groep 'oudgedienden', die soms inmiddels zelf een gezin hebben gesticht. In het begin had Pater Piet als jonge missionaris in Oeganda dit niet kunnen voorzien. Zonder hulp van velen (in raad, daad en gebed) was dit nooit gelukt.

St. Noa's is gevormd naar een echte familie: als je er woont, zorg je voor je vele broers en zussen. Iedereen helpt een handje mee in het huishouden (koken, mini-boerderij en moestuin onderhouden) en helpen met huiswerk. Als je er zelf rondloopt, voel je dat je je midden in een grote, maar hechte familie bevindt. De vier Bamama's (Oegandees voor 'moeders') en Pater Piet Hooyschuur vormen het hoofd van St. Noa's family. In het weeshuis zelf wonen: 12 baby's en kleuters, 42 basisscholieren, 27 middelbare scholieren, 8 studenten aan vakschool (beroepsopleiding), 2 universitaire studenten.

We hopen het bedrag van € 9.400,- met onze Adventsactie en de opbrengst van de herfstmarkt, zaterdag 1 december, zoveel als mogelijk te bereiken. Helpt u mee?

Website St. Noa's family

33302288 1528848730576254 1162630591712067584 n

Donderdag 7 juni, 19.45

Tijdens deze avond zullen Karel & Anne-Marijn Beenakker gaan vertellen over het huwelijk. Vragen zoals: "Hoe gaat het eraan toe in een huwelijk?" "Hoe ga je om met moeilijkheden in het huwelijk?" "Hoe draag je samen - als echtpaar - je gezin?" "Hoe betrek je God in je relatie / huwelijk?" zullen worden gesteld. Maar er is natuurlijk ook de ruimte om vanuit de zaal met vragen te komen. Wees welkom! Het beloofd een mooie avond te worden!

Details:
19:00 Mis
19:45 Broodmaaltijd
20.30 Lezing
22:00 Afsluiting
Daarna is er een borrel met de mogelijkheid om naar Aanbidding te gaan.
Bijdrage voor de avond: €4

woensdag 09 mei 2018 12:00

Kreuzgang Kloster Walkenried

Bidden: “een opwelling van het hart, gewoon een blik omhoog naar de hemel” zei H. Theresia van Lisieux. Er zijn niet per se woorden nodig als wij bidden. In de stilte van ons hart is beleven we deze contact met God. In zekere zin het meest natuurlijke, gewone gebeuren van het menselijke leven als wij beseffen dat onze meest natuurlijke relatie de relatie tot onze Schepper is. Wij zijn in ons bestaan volledig afhankelijk van Hem. In de aanbidding beleven we dat. Maar de kloosterlingen hebben ook de wijsheid en de rijkdom van het gemeenschappelijke gebed geleerd. Door de gezang van de Psalmen, door het vieren van de Eucharistie staan we als gemeenschap voor God - als Zijn volk.

Tijdens deze dag zullen zowel vragen over het persoonlijke gebedsleven en de moeilijkheden en valkuilen ermee besproken worden als ook het belang om in gemeenschap als kerk te bidden. We zullen het gebed ontdekken als het meest fundamentele niet alleen in ons christelijk leven, maar ook in ons menselijk bestaan.

Klik hier voor inschrijving..

 

Pagina 1 van 3
U bevindt zich hier: Home KSU Homepage GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login KSU