Welkom bij de Katholieke Studenten Utrecht

zaterdag 20 april 2013 08:09

Een informele Woensdagavond 24 april gaan we om 20u verder met de catechese avonden, waarbij we op manier met u de liturgie beter proberen te begrijpen. 

zaterdag 20 april 2013 08:05

De RKJU heeft vandaag een volleybaltoernooi, we wensen hen veel succes!

zaterdag 20 april 2013 07:52

In de Bijbel

Als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij die ChristusJezus van de doden heeft doen opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest, die in u verblijft. 

(Brief aan de Romeinen 8, 11)

 

dinsdag 27 maart 2012 15:02
Ik heb dorst » (Joh. 19, 28)

Ook dit is een bijzonder woord dat we in ons hart kunnen koesteren. Het is een woord dat ons gevoeliger maakt, het doet ons delen in de gevoeligheid van Jezus. Als je in het Evangelie de woorden van Jezus leest en Zijn daden beschouwt, kun je overal zijn dorst herkennen. Een beetje tussen de regels af en toe... maar de H. Geest is ons gegeven om de woorden van Jezus van binnen uit aan te voelen. Een bijzonder mooie « oefening » op het eind van de Veertigdagentijd en in de Paastijd...

Heb je gezien hoe dit woord uniek is? Lees wat er juist voor dat woord komt : « Hierna, wetend dat nu alles was volbracht, zei Jezus, opdat de Schrift zou worden vervuld: « Ik heb dorst ». Door dit woord van Jezus is de Schrift vervuld. Alles wat geschreven is, in het Oude en in het Nieuwe Testament, vindt zijn vervulling in het woord : « Ik heb dorst ». De Schrift is niet vervuld in een of ander mirakel, maar in de dorst van Jezus. Het mag voor ons een aansporing zijn om op zoek te gaan, ook in de school van de heiligen, naar wat die dorst betekent, wat die dorst is.

Ja, natuurlijk dorst Jezus naar onze liefde, naar mijn liefde, naar uw liefde. Hij die God is, is mens geworden, Hij is klein geworden. In Bethlehem werd Hij in mensenarmen gedragen. En hoezeer werd Hij daar geliefd en aanbeden. Later werd Hij van het kruis gehaald en viel Hij in de armen van zijn moeder, in die van Nikodemus en van Jozef van Arimatea. Daar werd Hij bijzonder geliefd en aanbeden. Hij komt tot ons door de H. Eucharistie. Ook daar kan Hij geliefd en aanbeden worden. We mogen Jezus leren liefhebben in onze medemens. « Al wat ge gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt ge voor Mij gedaan » (Mt. 25, 40). Durven we Hem onze liefde te geven, ook als Hij de arme is, de zieke, de gebrekkige... ?

Lees hier de vastenbrief over de eucharistie van kardinaal Eijk
vrijdag 30 september 2011 12:58


Ramen
De gebrandschilderde ramen werden ontworpen en gemaakt door W. Mengelberg te Zeist. De voorstelling in de ramen van de absis (priesterkoor) werden ontleend aan het Oude Testament. Ze zijn bedoeld als typografieen van de 7 sacramenten.
vrijdag 30 september 2011 12:23
Geschiedenis

De parochie van St. Gerardus Majella is in 1930 gesticht binnen het gebied van de parochie van de H. Antonius aan de Kanaalstraat. Het gebied van de kerk en het Majellapark, ten noorden van de Vleutenseweg was toen nog vrijwel onbebouwd. J. Reuling (1915-1960), die sinds 1917 kapelaan in de St. Antoniusparochie was, werd benoemd tot bouwpastoor.  In 1934 kon met de bouw van de kerk begonnen worden.
Pagina 2 van 2
U bevindt zich hier: Home KSU Homepage GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login KSU