Welkom bij de Katholieke Studenten Utrecht

wapenbisdomwapenmgr.eijkAan de priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers
en alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht

Utrecht, 18 april 2011


Broeders en zusters in Christus,
Op 1 mei a.s. zal onze Heilige Vader Paus Benedictus XVI zijn voorganger Paus Johannes Paulus II in Rome zalig verklaren. Dit jaar valt de eerste dag van de maand mei samen met de 'Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid' die dankzij Paus Johannes Paulus II nu jaarlijks op de Tweede Zondag van Pasen ofwel Beloken Pasen gevierd wordt. Het is met grote dankbaarheid vanwege de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II op Beloken Pasen en de eerste dag van de Mariamaand dat ik deze brief tot u richt.
Groot was de verrassing toen in 1978 voor het eerst sinds eeuwen een niet-Italiaan tot paus werd gekozen: de Poolse kardinaal en aartsbisschop Karol Wojtyla, Johannes Paulus II. Geen van de gerenommeerde 'Vatican watchers' had deze keuze voorzien. Niemand kon in 1978 bevroeden hoe betekenisvol zijn pontificaat voor de Kerk en de wereld zou zijn.
dinsdag 27 september 2011 00:00


Een speciale barmhartigheid. Het offer van de H. Mis.

Hier willen we wat verduidelijkingen brengen rond de misintenties die iedereen mag opgeven waardoor we ons verenigen met het offer van Christus

1. In de liturgie zeggen we dat we de H. Mis vieren voor het heil van de wereld : hoe dan een H. Mis vieren met een speciale intentie ?
Ja, iedere H. Mis wordt gevierd voor het heil van heel de wereld en ze heeft een universele waarde. Want de H. Mis is het offer van Christus waarmee de gehele Kerk zich verenigt : die van de hemel, de heiligen en die van de aarde, wij allen die nog op weg zijn hier op aarde. En toch heeft iedere priester de mogelijkheid om aan deze algemene intentie een specifieke intentie toe te voegen die hem door mensen werden toevertrouwd. In het Eucharistisch gebed zijn er momenten voorzien voor deze specifieke intenties. Vragen om voor een wel bepaalde intentie een H. Mis op te dragen is mijn intentie voegen in het grote gebed van de Kerk, de H. Eucharistie.

donderdag 25 augustus 2011 13:38

H. Mis en neomistenzegen op 10 juli

Broeder John Mary Jesus heeft zijn eerste heilige Mis opgedragen op 10 juli in onze kerk. Gelegenheid om een volle aflaat te verwerven. Even uitleggen?

Over aflaten

Over aflaten hebben we nogal gesteggeld in de geschiedenis. De Reformatie begon over de kwestie van de aflatenhandel. Dat was het waar Luther vooral bezwaar tegen had. Maar allengs ging het bij hem ook over de aflaat zelf, en uiteindelijk ook over het sacrament van de biecht. En uiteindelijk ging de Kerk er helemaal aan. Een signaal dat wie aan de aflaat komt, wellicht ooit eens de hele Kerk opzij zet (of beter gezegd: voor de Kerk opzij gaat, want de Kerk opzij zetten doe je niet zo maar even).

Pagina 3 van 3
U bevindt zich hier: Home KSU Homepage GM
Broeders van Sint JanDe Broeders van Sint Jan hebben hun leven aan God gewijd, ten dienste van God en hun naasten. Zij willen leven volgens het Evangelie van Jezus Christus en zich door hun gebed en hun activiteiten inzetten voor jong en oud.

Login KSU