Print deze pagina
Geschreven door  Br. Ignatius Maria
in Nieuws
Hits 25916

Kloosterroeping? Kom en zie!

Dit roepingenweekend van de Broeders en Zusters van Sint Jan biedt je de mogelijkheid om een weekend mee te leven met de Broeders van Sint Jan. Door middel van inleidingen, gebed en persoonlijk gesprek zullen de sprekers je helpen de juiste vragen te stellen bij het ontdekken en onderscheiden van een religieuze roeping.Het weekend staat open voor iedereen die nadenkt over het leven in een klooster. De inleidingen worden verzorgd door apostolische zusters en broeders van Sint Jan.

Er zal genoeg ruimte zijn om vragen te stellen en in persoonlijke gesprekken op het pad van Gods plan voor je leven te komen! 

De voertaal zal Engels zijn.

Sprekers

Br. Luc
Broeder Luc is de vicaris (regionaal overste) van de Broeders van Sint Jan voor Noord-Europa. Hij is half Frans, half Duits. Na zijn tijd als novicemeester in Simbock (Kameroen) was hij gedurende zes jaar prior in Marchegg (Oostenrijk) waar hij ook nu leeft.
Hij is de maker van de mooie (en grappige) filmpjes “A Minute with a monk”. Er zijn een aantal filmpjes die passen bij het roepingenweekend zoals deze over verschillen en overeenkomsten tussen “Society” en “Monastery.”

Zr. Sina-Marie
Zuster Sina-Marie (34 jaar) is afkomstig uit Duitsland (Stuttgart) en elf jaar geleden ingetreden bij de apostolische Zusters van Sint Jan. Op een leeftijd van 20 jaar is zij bekeerd maar studeerde vervolgens nog twee jaar journalistiek. Daarna volgde zij de roepstem van God en koos voor het godgewijde leven. Sinds haar intreden heeft zij in verschillende priorijen in Frankrijk gewoond. Sinds september 2016 is zuster Sina-Marie voor twee jaar verbonden aan de priorij in Velburg (Zuid-Duitsland) van de Zusters van Sint Jan.
Zuster Isaac
Zuster Isaac (36 jaar) is afkomstig uit Frankrijk en sinds 15 jaar is zij een apostolische zuster. Ze heeft als zuster drie jaar in de Filipijnen gewoond. Sinds september 2014 woont zij in de priorij in Velburg (Zuid-Duitsland) van de Zusters van Sint Jan. Ze is aldaar priorin van de gemeenschap.

Voor meer informatie klik hier.